Survey Data Collection Privacy Policies: Norsk

Disse retningslinjene er fra Hall & Partners. Registrert adresse: Bankside 2, 100 Southwark Street. London SE1 0SW. Vi tar personvern alvorlig med hensyn til personopplysninger vi innhenter fra deg.

Formålet med disse retningslinjene for personvern er å fastsette prinsippene for vår bruk av personopplysningene dine, som vi kan få når du deltar i en Hall & Partners-undersøkelse. Ved å delta i undersøkelsene våre godtar du denne bruken, derfor ber vi deg om å lese disse retningslinjene for personvern grundig.

Fra tid til annen vil vi kunne endre våre retningslinjer for personvern. Vi ber deg derfor om å sjekke dem innimellom, slik at du hver gang du benytter denne nettsiden er klar over den nyeste versjonen, som vil være den som gjelder.

INNSAMLING OG BRUK AV PERSONOPPLYSNINGER

Vi kan samle inn ulike typer informasjon, herunder opplysninger som identifiserer eller kan komme til å identifisere deg som enkeltperson («personopplysninger») som beskrevet mer detaljert nedenfor.

Informasjon du gir til oss:

Vi kan samle inn personopplysninger når du deltar i en markedsundersøkelse fra Hall & Partners. Slike opplysninger inkluderer et unikt respondentidentifikasjonsnummer, som vi tildeler deg og svarene du oppgir når du fullfører undersøkelsen. I denne sammenheng kan du velge å gi sensitive personopplysninger om deg selv, for eksempel personopplysninger som angir eller avslører forhold om helse og medisinsk tilstand, seksuell orientering eller seksualliv, politiske meninger/synspunkter, rase / etnisk opprinnelse, religiøs og filosofisk tro og fagforeningsmedlemskap. Når det er lovpålagt, vil vi be om et eksplisitt samtykke fra deg til behandling av dine sensitive personopplysninger. Vi kan også samle inn innhold du sender, laster opp eller overfører når du bruker tjenesten, for eksempel bilder og videoer.

Informasjon vi samler inn automatisk:

Vi kan samle inn visse opplysninger knyttet til enheten din, for eksempel enhetens IP-adresse, operativsystem og nettlesertype, med det formål å optimalisere opplevelsen, data for autentisering og kvalitetsformål.

Hvordan bruker vi informasjonen som er samlet inn?

All data vi samler inn under Hall & Partners-undersøkelser, vil kun bli brukt til de forskningsformålene som er avtalt med kundene våre. Under personvernforordningen (GDPR) er det juridiske grunnlaget for behandling av slike opplysninger «legitim interesse».

Eventuelle personopplysninger eller sensitive personopplysninger som samles inn under Hall & Partners-undersøkelser, vil kun bli brukt til det forskningsformålet som er avtalt med kundene våre. Vi vil imidlertid be om samtykke før innsamlingen, og disse spørsmålene kan avvises. Under personvernforordningen er det juridiske grunnlaget for behandling av slike opplysninger «samtykke».

Automatiserte avgjørelser / profilering

Basert på informasjon du oppgir i undersøkelsen vår, kan vi utføre automatiserte avgjørelser eller profilering av deg. I de fleste tilfeller vil dette ikke resultere i at det blir truffet noen juridisk signifikante beslutninger om deg, og vil kun bli brukt i en markedsundersøkelseskontekst. Under personvernforordningen (GDPR) er det juridiske grunnlaget for behandling av slike opplysninger «legitim interesse».

UTØVELSE AV DINE RETTIGHETER

Du har følgende rettigheter når det gjelder personopplysningene dine som vi besitter:

 • Din rett til tilgang. Hvis du spør oss, vil vi bekrefte om vi behandler personopplysningene dine, og i så fall gi deg en kopi av disse personopplysningene (sammen med visse andre detaljer). Hvis du ber om ekstra eksemplarer, kan vi kreve en rimelig avgift.
 • Din rett til utbedring. Hvis personopplysningene dine som vi besitter er unøyaktige eller ufullstendige, kan du kreve å få dem rettet. Hvis vi har delt dine personopplysninger med andre, vil vi gi dem beskjed om korrigeringen hvis det er mulig. Hvis du spør oss, og det er mulig og lovlig å gjøre det, vil vi også fortelle deg hvem vi har delt dine personopplysninger med, slik at du kan kontakte dem direkte.
 • Din rett til sletting. Under visse omstendigheter kan du be oss om å slette eller fjerne dine personopplysninger, for eksempel når vi ikke lenger trenger dem eller hvis du trekker tilbake samtykket ditt (når det er aktuelt). Hvis vi har delt dine personopplysninger med andre, vil vi gi dem beskjed om slettingen hvis det er mulig. Hvis du spør oss, og det er mulig og lovlig å gjøre det, vil vi også fortelle deg hvem vi har delt dine personopplysninger med, slik at du kan kontakte dem direkte.
 • Din rett til å begrense behandling. Under visse omstendigheter kan du be oss om å «blokkere» eller stoppe behandlingen av personopplysningene dine, for eksempel når du bestrider nøyaktigheten av dem eller motsetter deg at vi behandler dem. Dette vil imidlertid ikke stoppe oss fra å lagre personopplysningene dine. Vi vil informere deg før vi opphever begrensninger. Hvis vi har delt personopplysningene dine med andre, vil vi gi dem beskjed om begrensningen der det er mulig. Hvis du spør oss, og det er mulig og lovlig å gjøre det, vil vi også fortelle deg hvem vi har delt dine personopplysninger med, slik at du kan kontakte dem direkte.
 • Din rett til dataportabilitet. Med virkning fra den 25. mai 2018 har du under visse omstendigheter rett til å få personopplysningene du har gitt oss (i et strukturert, alminnelig og maskinlesbart format) og til å gjenbruke disse andre steder, eller til å be oss om å overføre dem til en tredjepart du selv har valgt.
 • Din rett til å protestere. Du kan be oss om å slutte å behandle personopplysningene dine, og vi vil gjøre det hvis vi:
  • behandler personopplysningene dine basert på vår egen eller andres legitime interesser, unntatt hvis vi kan demonstrere tvingende juridisk grunnlag for behandlingen
  • behandler personopplysningene dine for direkte markedsføring
 • Dine rettigheter i forbindelse med automatiserte avgjørelser og profilering. Du har rett til ikke å være gjenstand for en avgjørelse når den er basert på automatisk behandling, herunder profilering, hvis den har rettsvirking for eller på tilsvarende måte i betydelig grad påvirker deg, med mindre slik profilering er nødvendig for å inngå eller utføre en kontrakt mellom deg og oss.
 • Din rett til å trekke tilbake samtykke. Hvis vårt juridiske grunnlag for behandling av dine personopplysninger er basert på ditt samtykke (eller eksplisitte samtykke), har du rett til når som helst å trekke tilbake samtykket.
 • Din rett til å sende inn en klage til tilsynsmyndigheter. Hvis du har bekymringer vedrørende et aspekt ved vår personvernspraksis, inkludert hvordan vi har håndtert personopplysningene dine, kan du rapportere dette til Storbritannias Information Commissioner’s Office (ICO). Du finner informasjon om hvordan du går frem på nettsiden til ICO https://ico.org.uk/concerns/ eller ved å ringe hjelpelinjen på 0303 123 1113.

Hvis du vil ha tilgang til, gjennomgå, oppdatere, rette eller slette personopplysninger vi har om deg, eller utøve en annen rettighet vedrørende informasjon som du har i henhold til EUs personvernforordning (GDPR), kan du fylle ut dette webskjemaet. Vårt personvernsteam vil se på forespørselen din og svare deg så raskt som mulig.

Vær oppmerksom på at vi fremdeles kan bruke aggregerte og anonymiserte personopplysninger som ikke identifiserer enkeltpersoner, og vi kan også beholde og bruke opplysningene dine hvis det er nødvendig for å overholde våre juridiske forpliktelser, løse tvister og håndheve avtalene våre.

HVOR LAGRER VI DATA

Dataene vi samler inn fra deg, kan overføres til, lagres og behandles på et sted utenfor EØS-området. Data kan også behandles av ansatte som opererer utenfor EØS, som jobber for oss eller for en av våre leverandører. Hvis vi overfører data for behandling til et land utenfor EØS, legger vi inn ytterligere sikringstiltak for å beskytte personopplysningene dine, basert på standard kontraktsklausuler og datavernlover.

SIKKERHET

Vi har en forpliktelse til å ta rimelige skritt for å sikre sikkerheten til opplysningene dine. For å forhindre uautorisert tilgang, holde opplysningene korrekte og sikre riktig bruk av opplysningene, benytter vi hensiktsmessige tekniske, organisatoriske og administrative sikkerhetstiltak for å beskytte all informasjon vi har i våre registre, fra tap, misbruk og uautorisert tilgang, avsløring, endring og ødeleggelse.

REPRESENTASJON FOR DE REGISTRERTE I EU OG STORBRITANNIA

Vi verdsetter personvernet ditt og rettighetene dine som registrert og har derfor utnevnt Prighter som vår personvernrepresentant og kontakt for deg.
Prighter gjør det enkelt for deg å utøve rettighetene dine i forbindelse med personvern (for eksempel forespørsler om tilgang til eller sletting av personopplysninger). Hvis du vil kontakte oss via Prighter eller utøve rettighetene dine som registrert, kan du gå til: https://prighter.com/q/12048702

BARNS PERSONVERN

Det er spesielt viktig å beskytte personvernet til de unge, dvs. barn under 16 år. Derfor inviterer vi aldri bevisst barn under 16 år til å delta i forskningsstudier uten samtykke. Hvis det er nødvendig og hensiktsmessig, vil vi innhente tillatelse fra en ansvarlig voksen. Hvis et barn har gitt oss personopplysninger, ber vi om at en av barnets foreldre eller foresatte kontakter oss på infosec@hallandpartners.com hvis de ønsker at informasjonen som er sendt inn av barnet skal slettes fra databasen vår. Vi vil iverksette alle rimelige tiltak for å slette slik informasjon fra databasen vår.

ADVARSEL OM PERSONVERN

Vær oppmerksom på at ingen dataoverføring via Internett er 100 % sikker. Følgelig kan vi ikke garantere sikkerheten til opplysningene du overfører via våre elektroniske tjenester. Vær oppmerksom på at vi forbeholder oss retten til å få tilgang til og/eller oppgi brukerinformasjonen som er omtalt her (inkludert personopplysninger) ved krav fra domstoler og/eller forvaltningsorganer og i den grad det er nødvendig for å kunne etterforske mistanke om svindel, trakassering eller andre brudd på loven eller våre vilkår for bruk av nettstedet eller retningslinjer.

INFORMASJONSKAPSLER OG ANDRE SPORINGSAKTIVITETER

Du kan se vårmerknad om informasjonskapsler for mer informasjon om hvilken type informasjonskapsler og sporingsteknologi vi bruker på denne nettsiden, og hvorfor og hvordan du kan akseptere eller avvise dem.

MER INFORMASJON

For ytterligere informasjon om våre retningslinjer for personvern, vennligst kontakt privacy@hallandpartners.com

Vår personvernombud:
Kevin Ayres
E-postadresse: DPO@hallandpartners.com

Adresse: Hall & Partners, Bankside 2, 100 Southwark Street. London SE1 0SW

Til: Personvern – Personvernombud

Dette dokumentet ble sist oppdatert den 18. Desember 2020.

© 2021 Hall & Partners. This website is powered by 100% renewable energy. All rights reserved.

Website developed by Digital Berry Ltd

Signup for our Newsletter

Keep up with the latest marketing trends, industry perspectives and global insight reports shaping the world’s biggest brands.